Otwarcie Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt

***

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt to ważna inwestycja dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jako kluczowego w Polsce Wschodniej ośrodka badawczo – rozwojowego dla potrzeb gospodarki w swoim zakresie.

Wartość całkowita projektu wynosi: 76 mln zł, z czego 30% pochłonęły wydatki na wyposażenie naukowe.

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej to 68,4 mln zł. 

W ramach inwestycji zaprojektowane zostały dwa nowoczesne budynki połączone łącznikiem nawiązujące do istniejącego już Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28.

Budynek A to Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Gospodarskich, który pomieści na parterze boksy dla zwierząt dużych, blok operacyjny z niezbędną diagnostyką oraz hol wejściowy do Sali wykładowej. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się laboratoria, pracownie dydaktyczne i pokoje dla pracowników.

Budynek B to Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Towarzyszących, ze zlokalizowanymi na parterze pomieszczeniami diagnostycznymi, zabiegowymi, boksami dla zwierząt małych oraz zapleczem szatniowym i pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Na pozostałych piętrach będą laboratoria, pomieszczenia naukowe oraz sale bloku operacyjnego.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę tej inwestycji odbyło się  10 lipca 2013 r. 

 

***