Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych