Kanclerz żegna się z Uczelnią

30 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie kończące sprawowanie funkcji Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przez dr inż. Henryka Bichtę. JM Rektor  wraz z licznie zebranymi przedstawicielami jednostek organizacyjnych podziękował Kanclerzowi za blisko pięćdziesięcioletni okres pracy.

Podczas spotkania,  Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski,  dziękując dr inż. Henrykowi Bichcie za wieloletnią pracę, podkreślił jego głębokie zaangażowanie w sprawy Uczelni. Słowa wdzięczności za dobrą współpracę padły z wielu stron, a sam Kanclerz zapewnił, że w razie potrzeby jest gotowy służyć dalszą pomocą.

Dr inż. Henryk Bichta przepracował w Uczelni 48 lat, począwszy od stanowiska asystenta stażysty w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym i studiów doktoranckich w tej Katedrze. Następnie objął stanowisko starszego asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Mechanizacji Ogrodnictwa na Wydziale Techniki Rolniczej, a  16 lutego 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Jako adiunkt pracował w Zakładzie Mechanizacji Produkcji Ogrodniczej Instytutu Mechanizacji Rolnictwa, później został starszym wykładowcą w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa.

Od  dnia 1 października 1994 r. pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego  –   Kanclerza.

 

 

———-

zdjęcia: J. Piasecki, ZTK