Konferencja nt. nauczania języków specjalistycznych

„Innowacyjność i Efektywność w Nauczaniu Języków Specjalistycznych” to temat  kolejnej konferencji organizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie IATEFL we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.  W dniach 15-16 stycznia 2015 roku odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja ESP SIG IATEFL Poland poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych.

 

Miejscem konferencji będzie  siedziba Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  przy ul. Głębokiej 28.

Wśród wykładów i warsztatów znajdą się m.in.: :   „YouTube i autonomia studentów w nauczaniu specjalistycznego słownictwa”,  „Kompetencja komunikacyjna w kontekstach biznesowych”, „Język specjalistyczny – wyzwania nauczycieli akademickich i perspektywa studentów”.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, studentów, lektorów i wykładowców języka angielskiego – wszystkich zainteresowanych podnoszeniem doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka specjalistycznego.

Językiem konferencji będzie język angielski. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 stycznia 2015 r.

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland od ponad 20 lat zrzesza anglistów ze wszystkich poziomów polskiego systemu edukacji dbając o podnoszenie ich kwalifikacji i wszechstronny rozwój zawodowy organizując szkolenia na terenie kraju i współpracując z organizacjami partnerskimi za granicą, publikując biuletyny i inne materiały szkoleniowe. Przedstawiciele regionalni i koordynatorzy grup szczególnych zainteresowań IATEFL Poland to prężnie działający zespół ludzi pragnących dzielić się swoją wiedzą i pasją.

ESP SIG (English for Specific Purposes Special Interest Group) to grupa osób zajmująca się promowaniem nauczania języków specjalistycznych. Rozwijający i otwierający się na świat rynek pracy wymaga od kandydatów nie tylko biegłości w języku obcym, ale również znajomości języka fachowego niezbędnego do komunikowania się w środowisku zawodowym.
[ Program i więcej informacji ]