mgr inż. Karolina Maria Wójcik

Temat: „Probiotyki w produkcji kiełbasy dojrzewającej”
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
Recenzenci: prof. dr  hab.  Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW w Warszawie
                 prof. dr hab. Zdzisław Targoński, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  05.12.2012
Data uzyskania stopnia:  19.12.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia mięsa