mgr Urszula Złotek

Temat: „Wpływ stymulacji reakcji obronnych na wyróżniki odporności sałaty”
Promotor: dr hab. Wiesław Wójcik
Recenzenci: prof. dr  hab.  Janusz Czapski, UP w Poznaniu
                 prof. dr hab. Irena Perucka, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  07.11.2012
Data uzyskania stopnia:  21.11.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: biochemia żywności