mgr inż. Justyna Kozioł

Temat: „Stymulacja wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez preparaty białkowe i jej wpływ na właściwości fizykochemiczne mlecznych napojów fermentowanych”
Promotor: dr hab. Waldemar Gustaw
Recenzenci: prof. dr  hab.  Genowefa Bonczar, UR w Krakowie
                 prof. dr hab. Stanisław Mleko, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: przetwórstwo mleka