mgr inż. Artur Mazurek

Temat: „Wykorzystanie techniki polarograficznej do oznaczania witaminy C w żywności”
Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Jamroz
Recenzenci: prof. dr  hab.  Mieczysław Korolczuk, UWCS w Lublinie
               dr hab. Radosław Kowalski, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: analiza żywności