mgr inż. Ewa Chojnowska

Temat: „Wpływ mikroflory jelitowej na przemiany związków fenolowych w naturalnie mętnym soku jabłkowym i nektarze z czarnej porzeczki”
Promotor: Prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Recenzenci: prof. dr  hab.  Maria Bielecka, PAN w Olsztynie
                 prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  08.02.2012
Data uzyskania stopnia:  22.02.2012 
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: żywienie człowieka