mgr inż. Piotr Tadeusz Domaradzki

Temat: „Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła”
Promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: 
prof. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony:  13.11.2013 r.
Data uzyskania stopnia:  11.12.2013 r.
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia i towaroznawstwo mięsa