KOMUNIKAT WS WYBORÓW PRZEWODNICZACEGO RD

 

 

Lublin, 08.12.2014 r.

 
KOMUNIKAT
 
KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
 
ZAWIADAMIA
 

Studentów Studiów Doktoranckich

że w dniu 15 grudnia 2014 r.
o godzinie 12.00
w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP

odbędzie się

 

zebranie Rady Doktorantów w celu wyboru PRZEWODNICZĄCEGO

RADY DOKTORANTÓW

 
 

W zebraniu udział biorą członkowie Rady Doktorantów oraz

z głosem doradczym (bez prawa głosowania) wszyscy doktoranci. 

 

Proszę o niezawodne przybycie.

 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów

 
mgr Agnieszka Kaliniak