Stypendium doktoranckie zwiększone dla doktorantów z dotacji projakościowej.