Szkolenie nt. własności przemysłowej

2 grudnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczące własności przemysłowej, przygotowane przez Biuro Innowacji i Transferu Technologii.

 

Szkolenie miało na celu przekazanie praktycznych informacji,  w szczególności na temat patentów i wzorów użytkowych, poszukiwań w stanie techniki oraz badań czystości i zdolności patentowej. Uczestników przywitał prorektor ds. kadr i organizacji, prof. Andrzej Borowy, zwracając uwagę na znaczenie tematyki dla współczesnej nauki. Każdy otrzymał szereg publikacji z zakresu własności przemysłowej.

 

 

  

 

 

Biuro Innowacji i Transferu Technologii zamierza w przyszłości powtarzać tego typu szkolenia w miarę potrzeb zgłaszanych przez pracowników bądź jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zachęcamy do kontaktu.

 

 

Wiecej informacji nt. Biura Innowacji i Transferu Technologii:  www.up.lublin.pl/komercjalizacja