Walne Zgromadzenie Doktorantów

KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Zawiadamia Studentów Studiów Doktoranckich, że w dniu 3 grudnia 2014 o godzinie 12.00 w sali 418 budynku Biblioteki Głównej UP odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE DOKTORANTÓW

 

Proszę o niezawodne przybycie

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Samorzadu Doktorantów

mgr Agnieszka Kaliniak