GIS Day 2014

 

19 listopada 2014 r.  miały miejsce obchody światowego dnia Systemów Informacji Geograficznej, zwane potocznie GIS Day. Na naszej uczelni w organizację wydarzenia włączyło się Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Architektury i Ekologii Krajobrazu we współpracy ze studentami Politechniki Lubelskiej oraz Geodezyjne Koło Naukowe EQUATOR UP w Lublinie.

 

 

 

[ więcej zdjęć z wydarzenia ]

 

Po zainaugurowaniu uroczystości przez  prorektora ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztofa Gołackiego, odbyła się część wykładowa, w której zaprezentowali się przedstawiciele firm  ściśle związanych ze środowiskiem GIS  tj. ESRI Polska, GIS-Expert. Opowiedzieli oni o ofercie edukacyjnej, możliwościach zastosowania GIS w wielu dziedzinach życia oraz zachęcili uczestników do rozwijania swoich zainteresowań związanych z tworzeniem i opracowywaniem danych przestrzennych. Obrady były prowadzone przez dr hab. Tadeusza J. Chmielewskiego – opiekuna Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Architektury i Ekologii Krajobrazu. Koordynatorami części wykładowej oraz warsztatowej byli dr Szymon Chmielewski oraz Paulina Owczarek – przewodnicząca MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu. Za prezentację sprzętu geodezyjnego oraz wydarzenia odbywające się równoległe w budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego, odpowiedzialni byli członkowie Geodezyjnego Koła Naukowego EQUATOR. 

 

W sesji wykładowej, jako słuchacze wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Lubelskiej oraz uczniowie najlepszych liceów Lubelszczyzny, którzy zapoznali się z możliwościami wykorzystania GIS w toku studiów oraz w późniejszej pracy zawodowej.

 

Jako pierwszy wystąpił Rafał Perzyna, przedstawiciel firmy ESRI Polska, który opowiedział o profilu działania oraz ofercie dydaktycznej firmy. Zaprezentował również efekty praktycznego zastosowania GIS w aplikacji ESRI CityEngine m.in. model Portu Lotniczego Lublin, który możemy obejrzeć na stronie ArcGIS Online (www.arcgis.com).

 

Kolejnym referującym był Paweł Ciechański (absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), który reprezentował firmę GIS- Expert. Przedstawił on profil działania firmy oraz ofertę dydaktyczną, z której jak dotąd skorzystało kilkunastu studentów z naszej uczelni, odbywając praktyki i staże. Opowiedział również o danych LiDAR, które obecnie są co raz częściej wykorzystywane do tworzenia projektów i map, choćby takich jak mapy solarne.

 

O zastosowaniach Systemów Informacji Geograficznej wykorzystywanych w Roztoczańskim Parku Narodowym opowiedział Bartłomiej Kaproń, który również jest absolwentem Naszej uczelni.

 

 

 

 W przerwie między sesjami wykładowymi odbył się pokaz skaningu laserowego za pomocą fototachimetru-multistation Leica Nova zaprezentowany przez członków Geodezyjnego Koła Naukowego EQUATOR.

 

Po przerwie kontynuowano sesję wykładową, którą rozpoczęły studentki III roku Gospodarki Przestrzennej – Justyna Kozłowska oraz Aleksandra Stefańczak. Przedstawiły projekty dotyczące Community Maps oraz Mapa HotSpot, których opiekunem naukowym jest dr Szymon Chmielewski.
Celem Community Maps Program jest udostępnienie wielkoskalowej mapy z wykorzystaniem możliwie najnowszych danych. W tym przypadku dane dotyczą wszystkich budynków i obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z kolei Mapa HotSpot obejmuje zasięgiem obszar całego Lublina i wyniki tej pracy możemy zobaczyć również na stronie ArcGIS Online. Projekty zostały wykonane w ramach działalności MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu.

 

 

 

Kolejnym z przedstawionych projektów, była Ocena potencjału przyrodniczo – rekreacyjnego miasta Lublin, utworzona przez Paulinę Owczarek w ramach pracy inżynierskiej, której opiekunem był dr Szymon Chmielewski z Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska. 

 

Anna Pawlas, studentka ostatniego roku Ochrony Środowiska, również zaznajomiła Nas z efektem swojej pracy dyplomowej i zaprezentowała prognozowanie zmian krajobrazu związane z projektem budowy siłowni wiatrowych. Opiekunką pracy jest dr Barbara Sowińska – Świerkosz z Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody. 

 

Jakub Stasiak, przedstawiciel Geodezyjnego Koła Naukowego, opowiedział o zastosowaniach GIS-u w geodezji, w tym w zarządzaniu bazami GESUT, EGIB oraz w gospodarce nieruchomościami.

Pod koniec sesji wykładowej, studenci Politechniki Lubelskiej zaprezentowali sposób przygotowania danych potrzebnych do utworzenia bazy danych na cele inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, był to wstęp do warsztatów, które odbyły się popołudniu na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Opiekunem projektu jest dr inż. Grzegorz Łagód z Zakładu Techniki Cieplnej na Politechnice Lubelskiej.

 

Część druga GIS-Day 2014 miała formę warsztatów i poświęcona była poszerzeniu umiejętności stosowania technik GIS w pracach z zakresu ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej oraz inżynierii i ochrony środowiska. Warsztaty zostały przeprowadzone w trzech grupach tematycznych – zastosowanie programu ArcGIS w zarządzaniu infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, które odbyły się na Politechnice Lubelskiej. Ostatnie warsztaty odbyły się w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, gdzie wykorzystano dane LIDAR w badaniu i projektowaniu krajobrazu. Warsztaty zostały przygotowane i prowadzone przez dr Szymona Chmielewskiego oraz dwóch studentów z III roku Gospodarki Przestrzennej Piotra Rodaka i Patryka Winiarskiego.

 

W przerwie oraz po zakończeniu sesji wykładowej, studenci i uczniowie klas średnich nawiązywali kontakty z przedstawicielami firm i wykładowcami. Organizacja takiej konferencji była dla nich szansą do dyskusji, rozwiązania problemów i wątpliwości związanych z oprogramowaniem oraz środowiskiem GIS. 

 

Równolegle w budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego, członkowie Geodezyjnego Koła Naukowego prowadzili liczne gry, konkursy i zabawy. Wśród nich  na uwagę zasługuje pokaz sprzętu geodezyjnego, w trakcie którego uczestnicy mogli spróbować swoich sił w tyczeniu napisu GIS przed budynkiem centrum. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbył się również Geocaching – poszukiwanie skarbów za pomocą mapy, opisów topograficznych i innych wskazówek. Uwagę przyciągały także postery związane z GIS-em, liczne konkursy z nagrodami, w tym krzyżówki i quizy tematyczne. Goście wydarzenia mogli także wysłuchać prezentacji dotyczących tworzenia Story Maps – map wycieczki, jak również wdrożeń firmy GIS-Expert dotyczących m.in. potencjału solarnego na dachach budynków, tworzenia lokalnych geoportali, czy zobaczyć SIP Portu Lotniczego Lublin. Na zakończenie obchodów  mgr inż. Justyna Gabryszuk oraz mgr inż. Żanna Król przeprowadziły warsztaty dotyczące tworzenia prostej mapy w internecie za pomocą licznych geoportali i serwisów mapowych.
 

 

    

 

Autorki tekstu: 

Paulina Owczarek, Ochrona Środowiska, II rok, II stopień

Patrycja Pochwatka, Geodezja i Kartografia, IV rok, I stopień

 

zdjęcia: Adam Stępniak, geodezja i kartografia III