Seminarium nt. nauczania języka rosyjskiego


15 listopada 2014 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się seminarium pt. „Aktualne zagadnienia nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego w polskich szkołach i uczelniach wyższych” skierowane do wykładowców – rusycystów uczelni wyższych oraz nauczycieli szkół średnich.

 

Seminarium zorganizowała Anna Baran wraz z zespołem lektorów języka rosyjskiego,  przy wsparciu kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Grażyny  Roguskiej. W gronie współorganizatorów znaleźli się: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego , Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury.

 

 

W wydarzeniu wzięło udział 65 osób nie tylko ze środowiska lubelskiego, ale także z ośrodków takich jak Poznań, Kielce, Radom czy Rzeszów. Do przeprowadzenia wykładów zostały zaproszone prof. Anastasija Sinieliewa  i dr Anna Sawienkowa  ze znanego Uniwersytetu im .Łobaczewskogo w Niżniem Nowgorode.

 

Uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów na temat wykorzystania nowoczesnych technik w nauczaniu j.rosyjskiego, wykorzystanie Internetu w nauczaniu czy  urozmaicenia zajęć z użyciem form literackich czy piosenek. Seminarium było okazją do ożywionych dyskusji i wymiany doświadczeń na temat nauczania. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty podnoszenia kwalifikacji.

 

Zdjęcia: ZTK, J. Piasecki