Dyplomy doktorów habilitowanych

Dnia 4 listopada 2014 r. w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii  odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym oraz odznaczeń państwowych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 37 osób.

 

 

 

 

[ pełna galeria ]

 

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

dr hab. Marzena Sylwia Brodowska
Uchwała Rady Wydziału z dn. 4 czerwca 2014 roku,  na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej, pt. „Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych”.

dr hab. Aleksandra Głowacka
Uchwała Rady Wydziału z dn. 24 września 2014 roku, na podstawie całokształtu dorobku naukowo- dydaktycznego i organizacyjnego oraz publikacji składających się na osiągnięcie naukowe pt.  „Wpływ uprawy pasowej i zabiegów pielęgnacyjnych na zachwaszczenie oraz wielkość i jakość plonów roślin uprawnych”.

dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz
Uchwała Rady Wydziału z dn. 20 listopada 2013, na podstawie całokształtu dorobku naukowo – dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy naukowej pt.  „Wpływ czynników środowiska i odmiany na wielkość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego uprawianego na Dolnym Śląsku”.

dr hab. Grażyna Żukowska
Uchwała Rady Wydziału z dn. 21 maja 2014,  na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej, pt. „Wskaźniki jakościowe substancji organicznej gleb o zróżnicowanym nawożeniu i zmianowaniu”.
 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

dr hab. Iwona Lidia Taszkun
Uchwała Rady Wydziału z dn. 24 kwietnia 2014, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Wybrane parametry systemowej odpowiedzi immunologicznej u psów z atopowym zapaleniem skóry i ich przydatności w diagnostyce oraz terapii”.
 


WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 

dr hab. Witold Marian Chabuz
Uchwała Rady Wydziału z dn. 10 kwietnia 2014 roku, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Efektywność użytkowania rodzimych ras bydła i ich znaczenie w produkcji żywności i kształtowaniu krajobrazu”.

dr hab. Marian Flis
Uchwała Rady Wydziału z dn. 22 maja 2014 roku, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Interakcje zwierząt dzikich i środowisk ich bytowania w aspekcie wyrządzanych szkód w uwarunkowaniach ekonomiczno-prawnych”.

dr hab. Magdalena Maria Gryzińska
Uchwała Rady Wydziału z dn. 17 września 2014 roku, na podstawie cyklu pięciu publikacji naukowych pod tytułem „Zróżnicowanie genetyczne i epigenetyczne wybranych populacji ptaków”.

dr hab. Ewa Januś
Uchwała Rady Wydziału z dn. 27 lutego 2014 roku,  na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej, pt. „Ocena przydatności krów rasy montbeliarde do intensywnej produkcji mleka”.

dr hab. Mirosław Wojciech Karpiński
Uchwała Rady Wydziału z dn.  24 stycznia 2014 roku, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Charakterystyka populacji saren (Capreolus caproeolus) z wybranych łowisk leśnych i polnych Wyżyny Lubelskiej z wykorzystaniem parametrów morfometrycznych i genetycznych”.

dr hab. Bożena Kiczorowska
Uchwała Rady Wydziału z dn. 1 kwietnia 2014 roku, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Wpływ naświetlania promieniami podczerwonymi nasion bobiku (Vicia faba L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) na ich wartość odżywczą i efektywność w odchowie kurcząt brojlerów.”

dr hab. Magdalena Barbara Krauze
Uchwała Rady Wydziału z dn. 30 maja 2014, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Możliwość wykorzystania wybranych wskaźników enzymatycznych do oceny reakcji indyczek rzeźnych na stres niwelowany dodatkiem L-karnityny lub choliny”.

dr hab. Katarzyna Ognik
Uchwała Rady Wydziału z dn. 12 grudnia 2013, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Możliwość wykorzystania naturalnych antyoksydantów w żywieniu drobiu rzeźnego jako inhibitorów lipoperoksydacji”.

dr hab. Krzysztof Olszewski
Uchwała Rady Wydziału z dn. 16 grudnia 2013 roku, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Biologia, użytkowość oraz oporność na Varroa destructor rodzin pszczelich utrzymywanych na plastrach o małych komórkach”.

dr hab. Katarzyna Alina Strzelec
Uchwała Rady Wydziału z dn. 3 kwietnia 2014, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej  rozprawy  habilitacyjnej pt. „Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania.”
       

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

dr hab. Mirosława Chwil
Uchwała Rady Wydziału z dn.  09 maja 2014 roku Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt.: „Struktura nektarników kwiatowych i wartość pszczelarska wybranych gatunków roślin z podrodziny Prunoideae (Rosaceae)”.

dr hab. Katarzyna Dzida
Uchwała Rady Wydziału z dn.  16 grudnia 2013 roku, na podstawie rozprawy naukowej pt.: „Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis  L.) w zależności od żywienia azotem i potasem” oraz całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

dr hab. Katarzyna Agnieszka Golan
Uchwała Rady Wydziału z dn.  23 maja 2014 roku, w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt.: „Interactions between host plants and Coccus hesperidum L.( Hemiptera; Sternorrhyncha;Coccidae)”.

dr hab. Edyta Balbina Górska-Drabik
Uchwała Rady Wydziału z dn.   17 czerwca 2014 roku, w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt.: „Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.)(Lepidoptera, Pyralidae,Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi”

dr hab. Agnieszka Dorota Jamiołkowska
Uchwała Rady Wydziału z dn. 14 marca 2014 roku, w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt.:„Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum Annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin”.

dr hab. Danuta Anna Kulpa
Uchwała Rady Wydziału z dn. 25 października 2013 roku, w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt.:„Somatyczna embriogeneza w kulturach chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat.) Kitam.)”.

dr hab. Grzegorz Nowak
Uchwała Rady Wydziału z dn. 22 listopada 2013 roku, w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt.:„Wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus rubra L.) w zależności od sposobu przygotowania podłoży z dodatkiem popiołożużli”

dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko
Uchwała Rady Wydziału z dn. 16 września 2014 roku, na podstawie: osiągnięcia naukowego w postaci jednotematycznego cyklu siedmiu publikacji pod zbiorczym tytułem” Dynamika sezonów pyłkowych wybranych roślin wiatropylnych w świetle badań aerobiologicznych z uwzględnieniem wpływu czynników meteorologicznych”  oraz  całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

 dr hab. Sławomir Marian Juściński
Uchwała Rady Wydziału z dn. 12 grudnia 2013 r.  w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Dystrybucja i obsługa techniczna pojazdów i maszyn rolniczych w aspekcie logistycznym”.

dr hab. Zbigniew Kobus
Uchwała Rady Wydziału z dn. 10 kwietnia 2014 r.  w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Modelowanie ekstrakcji ultradźwiękowej w układzie ciecz-ciało stałe”.

dr hab. Sławomir Kocira
Uchwała Rady Wydziału z dn. 13 marca 2014 r  w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Techniczna i technologiczna modernizacja gospodarstw rodzinnych w procesie wdrażania rolnictwa zrównoważonego”.

dr hab. Katarzyna Kozłowicz
Uchwała Rady Wydziału z dn. 15 maja 2014 r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną  pt. „Kształtowanie cech żywności wygodnej poprzez modyfikowanie jej składu i ukierunkowaną obróbkę zamrażalniczą”.

dr hab. Zbigniew Krzysiak
Uchwała Rady Wydziału z dn. 15 maja 2014 r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Kształtowanie cech żywności wygodnej poprzez modyfikowanie jej składu i ukierunkowaną obróbkę zamrażalniczą”.

dr hab. Jacek Zbigniew Mazur
Uchwała Rady Wydziału z dn. 16 stycznia 2014 r.  w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Próba normalizacji metodyki badań profilowej analizy tekstury serów”.

dr hab. Stanisław Jan Parafiniuk
Uchwała Rady Wydziału z dn. 24 kwietnia 2014 r.  w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Konwersja wyników badań pojedynczych rozpylaczy do identyfikacji pracy belki polowej opryskiwacza”.

dr hab. Wojciech Józef Przystupa
Uchwała Rady Wydziału z dn. 30 stycznia 2014 r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Analiza wysiewu nawozów mineralnych rozsiewaczami odśrodkowymi”.

dr hab. Leszek Piotr Rydzak
Uchwała Rady Wydziału z dn. 29 maja 2014 r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Impregnacja surowców roślinnych w warunkach obniżonego ciśnienia”.

dr hab. Anna Stankiewicz
Uchwała Rady Wydziału z dn. 3 lipca 2014 r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Wybrane metody i algorytmy identyfikacji modeli stosowanych w reologii materiałów biologicznych”.

dr hab. Monika Anna Stoma
Uchwała Rady Wydziału z dn. 12 czerwca 2014 r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt. „Wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w aspekcie wielowymiarowej analizy korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemów zapewnienia jakości”.

dr hab. Janusz Paweł Zarajczyk
Uchwała Rady Wydziału z dn. 13 lutego 2014 r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną pt.  „Uwarunkowania techniczne i technologie produkcji peletu z biomasy roślinnej na cele energetyczne”.
 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

dr hab. Joanna Stadnik
Uchwała Rady Wydziału z dn. 29 stycznia 2014,  na podstawie całokształtu dorobku naukowo – dydaktycznego i organizacyjnego oraz indywidualnej rozprawy naukowej pt.: ” Wpływ probiotycznego szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 na zwartość amin biogennych i wybranych produktów proteolizy w wędlinach surowych podczas dojrzewania i przechowywania”.

dr hab. Dominik Tomasz Szwajgier
Uchwała Rady Wydziału z dn. 29 stycznia 2014,  na podstawie całokształtu dorobku naukowo – dydaktycznego i organizacyjnego oraz indywidualnej rozprawy naukowej pt.: ”Badania nad możliwością zwiększenia stężenia kwasów fenolowych – inhibitorów acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy – w brzeczce piwnej”.

JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski w swoim przemówieniu  złożył gratulacje nowym samodzielnym pracownikom nauki oraz  życzył im dalszych sukcesów naukowych.