Najlepsze projekty LFN 2014 na naszej Uczelni

 

17. października  w trakcie  posiedzenia Senatu Uczelni nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze projekty przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na XI Lubelski Festiwal Nauki. JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski, wręczając pamiątkowe dyplomy, podkreślił znaczenie Lubelskiego Festiwalu Nauki dla promocji badań i osiągnięć naukowych.

Przyznano dwie równorzędne nagrody za najlepszy projekt prezentowany podczas Pikniku Naukowego oraz w trakcie prezentacji odbywających się na Uczelni, a także dwa wyróżnienia. Komisja Konkursowa pracowała pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Borowego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XI Lubelskiego Festiwalu Nauki UP w Lublinie.

Za najlepszy projekt prezentowany podczas Pikniku Naukowego uznano „Gramy w zielone”, którego kierownikiem była  dr hab., prof. nadzw. Krystyna Pudelska, z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Zdobył on 72 punkty na 75 możliwych w ocenie Jury, którą oparto na następujących kryteriach, ocenianych w skali od 1 do 5 punktów: zgodność z ideami LFN, niepowtarzalność w stosunku do innych projektów, aranżacja stoiska, interaktywność projektu, jakość obsługi stoiska.

 

  
Najlepszym projektem odbywającym się w siedzibie  Uczelni  został w wyniku analizy kart oceny oraz późniejszego głosowania projekt „Stoi na stacji lokomotywa, a w jej wagonach uczta prawdziwa”,  którego kierownikiem była mgr inż. Justyna Libery (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii). Podkreślono nie tylko nietypowy sposób przekazu treści edukacyjnych i liczbę edycji, ale również przygotowanie dodatkowych materiałów promocyjnych, w tym dostarczenie zdjęć.
 

 

Doceniając wysoki poziom merytoryczny projektów, Komisja Konkursowa zdecydowała  o przyznaniu dwóch wyróżnień w Konkursie:
•    za projekt „Izolacja DNA z roślin” autorstwa mgr inż. Magdaleny Zapalskiej (Wydział Agrobioinżynierii). Projekt ten był dobrym przykładem interaktywności.
•    za całokształt projektów realizowanych przez Bibliotekę Główną,  w szczególności za jej oprawę wizualną i otwartość na wszystkich odwiedzających w tym czasie budynek biblioteki. Nagrodę w imieniu pracowników BG odebrała koordynatorka jednostki w trakcie LFN, mgr Aneta Kuś.

 

 

od lewej: M. Zapalska, K. Pudelska, J. Libera, A. Kuś

Należy zwrócić uwagę, że podczas uroczystości zamknięcia Festiwalu, 26. września br., nagrodzone zostały również projekty przez organizatorów XI Lubelskiego Festiwalu Nauki:
•    Piknik Naukowy –     dr hab., prof. nadzw. Krystyna Pudelska, dr inż. Katarzyna Pałubska, mgr inż. Kamila Rojek  – Gramy w zielone
•    Najpopularniejszy z największą liczbą odwiedzających –  dr Magdalena Gryzińska, dr hab. Andrzej Jakubczak – Detektyw XXI wieku – zagadki z DNA
•      Najlepszy projekt studencki –     mgr Paulina Kurlak, dr hab. Ewa Tomaszewska, dr Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. Antoni Gawron – Nadwaga – fałszywy przyjaciel. Otyłość – cichy zabójca

 

Serdecznie gratulujemy laureatom!