Konferencja: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków

 

 

 

W dniach 22-23 września 2014 roku w Spale odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTUROWA I CYWILIZACYJNA TOŻSAMOŚC POLAKÓW – OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – 25-lecie Wolności. Organizatorami konferencji był Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.

 

 

Odpowiedzialnymi za przygotowanie konferencji byli pracownicy Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, której kierownik – Pani dr hab. Małgorzata Milecka, prof. nadzw. UP – była jednocześnie Przewodniczącą Komitetu Naukowego. Zarówno to miejsce, ten czas, jak i ten Patronat służyły refleksji oraz rozważaniom uczestników spotkania nad określeniem tożsamości Polaków w XXI wieku. Ukierunkowanie dyskusji na głosy mówiące o naszych osiągnięciach i sukcesach w wymiarze krajowym, ale także w oczach świata, miało być głosem radości ze wspólnych dokonań możliwych w wolnym od ćwierćwiecza Kraju. 

 

 

 

 

Konferencja była skierowana do interdyscyplinarnego grona naukowców oraz przedstawicieli świata kultury i sportu. Na konferencji gościliśmy uczestników z całej Polski, jak również z Ukrainy (ośrodki naukowe z Charkowa i Odessy),  Białorusi (Muzeum „Kompleks zamkowy Mir”) i Rosji (ośrodki naukowe z Petersburga i Moskwy). Rozważania dotyczyły szeroko rozumianych przemian krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i jego promocji w dobie globalizacji.

 

 

Obradom towarzyszyły liczne wydarzenia propagujące kulturę, mowa tu o koncercie organowym w zabytkowym opactwie cysterskim w Sulejowie, podczas objazdu naukowego, koncercie Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR oraz prezentacji kultury wołoskiej z występem gorczańskiej kapeli góralskiej z miejscowości Ochotnica.  

 

 

Tekst: E. Widelska, Katedra Projektowania i i Konserwacji Krajobrazu

Zdjęcia: Katedra Projektowania i i Konserwacji Krajobrazu