Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

 

30 września br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zainaugurował rok akademicki 2014/2015. Jednocześnie 9 300 studentów rozpoczęło na uczelni studia w ramach 33  kierunków studiów i kilkudziesięciu specjalności. Wśród nich 2 500 studentów zostało przyjętych na I rok studiów. 

 

Uroczystej inauguracji przewodniczył JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski. W swoim przemówieniu podsumował najważniejsze wydarzenia z minionego roku akademickiego. Wśród nich znalazły się obchody Jubileuszu 70-lecia powstania dwóch najstarszych wydziałów naszej Uczelni: Wydziału Agrobioinżynierii oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wraz z nadaniem z ich inicjatywy godności doktora honoris causa światowej sławy uczonemu, prof. dr hab. Michałowi Hellerowi. W roku 2013/2014 uczelnię ukończyło 2 753  absolwentów, tym samym ogólna liczba absolwentów wzrosła do 61 255.  260 osób ukończyło studia podyplomowe, a 130 skorzystało z różnorodnych kursów oferowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Cieszy fakt, że 10 osób odebrało z rąk Prezydenta RP tytuł profesora.

 

 

 

[ pełna galeria ]

 

W nadchodzącym roku akademickim ważnym wydarzeniem dla Uczelni będzie niewątpliwe otwarcie Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30. Wartość tej inwestycji to 74,6 mln zł, z czego 64,6 mln zł zagwarantowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Termin zakończenia inwestycji i pełnego wyposażenia zbudowanych obiektów w niezbędny sprzęt i aparaturę ustalono na grudzień 2014 r.

 

Centralnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, do których JM Rektor zwrócił się słowami: „Drodzy Młodzi Przyjaciele! Gratuluję Wam wyboru naszej uczelni i życzę Wam zdobycia głębokiej i przydatnej wiedzy. Działajcie aktywnie w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Niech czas spędzony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będzie wypełniony nie tylko nauką, ale i spotkaniami z ciekawymi ludźmi i przyjaciółmi.”

 

 

 

 

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Marcin Szymczuk w krótkim przemówieniu zachęcał studentów do jak najlepszego wykorzystania czasu spędzonego w murach uczelni i do korzystania z pomocy i rady oferowanej przez starszych kolegów w samorządzie. 

 

Tradycyjny wykład inauguracyjny pt. „Konstruktywizm czy instruktywizm" wygłosiła  prof. dr hab. Maria Kankofer.  Prof. Kankofer przybliżyła zebranym dylematy nauczycieli akademickich oraz wyzwania dydaktyczne, jakie stoją przed nimi w nowym roku akademickim. Jeden z najważniejszych wniosków: „Dydaktyka to proces dwustronny – i studenci i nauczyciele muszą się zaangażować.” był podstawą do zaproponowania kilku sugestii na nadchodzące miesiące nauki, wśród nich m.in.:

 

  • przygotować zajęcia tak, aby wszystkie zdolności poznawcze studentów były zaangażowane 
  • unikać korzystania tylko z pamięci mechanicznej 
  • pokazywać studentom, jak się uczyć i jak selekcjonować źródła wiedzy
  • zwiększać  wyobraźnię i motywację do aktywnego studiowania

 

Uroczystość zakończyła pieśń Gaudeamus Igitur oraz wygłoszona przez JM Rektora łacińska sentencja: "Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!" – Oby to było dla dobra, szczęścia i pomyślności wszystkich".