Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

30. września br. o godz. 11:00 odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Miejsce wydarzenia: Centrum Kongresowe UP w Lublinie, przy ul. Akademickiej 15.

Program uroczystości przewiduje m.in. przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego, wręczenie odznaczeń i nagród, immatrykulację oraz wystąpienie przedstawiciela studentów.

Wykład  inauguracyjny pt. „Konstruktywizm czy instruktywizm”  wygłosi prof. dr. hab. Marta Kankofer. Pani profesor będzie mówić o dylematach nauczycieli akademickich oraz wyzwaniach dydaktycznych, jakie stoją przed nimi w nowym roku akademickim.