mgr inz. Urszula Szymanowska

Tytuł pracy: "Wpływ wybranych procesów technologicznych na aktywność biologiczną związków

fenolowych owoców malin Rubus idaeus L. odmiany Polana".

 

 

Promotor: 

prof. dr hab. Barbara Baraniak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Jan Oszmiański UP we Wrocławiu
  2. prof. dr hab. Helena Danuta Smolarz Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data publicznej obrony:  22.10.2014 r.

Data uzyskania stopnia:  29.10.2014 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: biochemia żywności