Innowacyjność i nowoczesność w nauce języków obcych

 

W dniach 12-14 września Uniwersytet Przyrodniczy gościł prawie 800 uczestników 23 Międzynarodowej Konferencji Językowej Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP. Druga co do wielkości konferencja w Europie jest ważnym wydarzeniem związanym z nauczaniem języków obcych, o czym świadczy udział prawie 100 uczestników z zagranicy i 39 wystawców reprezentujących czołowe wydawnictwa językowe i instytucje związane z edukacją językową.      

 

 
                 
 
 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski oraz Prorektor do Spraw Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, Kierownik SPNJO mgr Grażyna Roguska, Prezes IATEFL Poland mgr Sławomir Nowikowski, ESP SIG Co-ordinator IATEFL Poland mgr Joanna Rączkiewicz. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta, a Centrum Kongresowe  wypełnione było niemal po brzegi.
 
Temat przewodni tegorocznej konferencji  „Innowacyjność i nowoczesność w nauczaniu języków” okazał się w czasach niezwykle szybkiego rozwoju technologii i technik nauczania bardzo potrzebny.  Światowej sławy eksperci z różnych zakątków świata (m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Węgier, Ukrainy, Czech, Turcji, Tunezji, Egiptu, USA, Kanady i Polski)  podzieli się swoją wiedzą jak nauczać efektywnie i zarazem efektownie, jak zwiększyć motywację ucznia i nauczyciela, w jaki sposób wykorzystać możliwości technik informatycznych.  Tegoroczna konferencja gościła takie znakomitości jak: Peter Medgyes Wicerezes IATEFL – Węgry, Debbie West TESOL- Francja, Prof. Yuri Stulov – Białoruś, Mehrez Aounallah –Tunezja, Zoltan Rezmuves IATEFL – Węgry,    Peter Lahiff – ELT Irlandia,  dr Deena Boraie – Egipt, Hanna Kryszewska – Polska, Piotr Steinbrich –Polska.
 
Prawie 100 sesji poświęconych nowościom w metodyce nauczania języków obcych  i wykorzystaniu nowinek technicznych i psychologii stało się niebywałą okazją do zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń. Nie zabrakło praktycznych warsztatów, obserwacji prawdziwych lekcji z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów czy też bezpośrednich kontaktów z licznymi wydawnictwami. 
 
Udział w konferencji był nie tylko wysiłkiem intelektualnym, ale również okazją do poznania najciekawszych zakątków naszego miasta i naszej wschodniej kultury. Koncerty zespołu „Chłopcy Kontra Basia” i Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” wywołały prawdziwe i gorące owacje.  Do sukcesu tego ogromnego przedsięwzięcia przyczyniły się przede wszystkim władze naszej uczelni, znakomici goście i artyści, ale należy również podkreślić zaangażowanie wszystkich pracowników SPNJO i obsługi technicznej.
 
 
Autorzy: Lokalne Biuro Organizacji Konferencji
mgr Grażyna Roguska,  mgr Joanna Rączkiewicz, mgr Urszula Szuma, mgr Barbara Adamus
 
Zdjęcia: ZTK – J. Piasecki