Innowacyjność w nauczaniu języków obcych

 

 

Blisko 1000 nauczycieli oraz studentów języka angielskiego m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier, Francji, Tunezji i Irlandii będzie uczestniczyć w konferencji Stowarzyszenia IATEFL Poland,  jaka odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  od 12 do 14 września br.  
Innowacyjność i nowoczesność w nauce języków obcych to główna  tematyka 23. Międzynarodowej Konferencji  Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, współorganizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
„Naszym celem jest zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnieciami w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych oraz wykorzystania psychologii i nowinek technicznych z zakresu informatyki w codziennej pracy.” –  mówi Joanna Rączkiewicz, z komitetu organizacyjnego konferencji – „Nie zabranie również okazji  do wymiany doświadczeń i praktycznych warsztatów. Szczególnie cenna będzie możliwość obserwacji pokazowych lekcji z udziałem uczniów lubelskich szkół podstawowych i średnich.” – dodaje.
Jak sprawiedliwie oceniać  i sprawdzać efekty kształcenia, język angielski jako baza wyjściowa do nauki innych języków,   nowoczesne formy komunikacji z uczniami, lekcje bez podręcznika czy  motywowanie nauczycieli – to tylko niektóre z tematów, jakie będą poruszane w trakcie konferencji.
Doroczna konferencja IATELF Poland po raz pierwszy odbędzie się w Lublinie, największym ośrodku akademickim Polski wschodniej. Konferencja odbywa się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Marszałka Województwa, Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland od ponad 20 lat zrzesza anglistów ze wszystkich poziomów polskiego systemu edukacji, dbając o podnoszenie ich kwalifikacji i wszechstronny rozwój zawodowy. Jest częścią międzynarodowej organizacji IATEFL.
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest międzywydziałową jednostką,  prowadzącą lektoraty z języków obcych dla studentów i doktorantów oraz kursy języków obcych. Jest ośrodkiem certyfikacji TELC.  Zostało założone 1 września 1955, a  aktualnie kieruje jego pracami Grażyna Roguska.
———————————————-
Więcej informacji:
Joanna Rączkiewicz, komitet organizacyjny, tel. 607 393 188