Laureaci Programu LIDER V

 

Miło nam poinformować,  że w piątym konkursie w Programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dwa projekty pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uzyskały dofinansowanie. 

 

Zwycięskie projekty zostały zgłoszone przez dr Sylwię Okoń (Wydział Agrobioinżynierii) oraz dr Adama Kuzdralińskiego (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii).

 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

 

O projektach:

 

dr Sylwia Okoń : Identyfikacja nowych, efektywnych genów odporności na choroby grzybowe w owsie oraz opracowanie markerów DNA służących do ich identyfikacji.  

 

Mączniak prawdziwy i rdza koronowa to  jedne z najgroźniejszych grzybowych chorób owsa, powodujących duże straty plonu. Najlepszą metodą kontrolowania skutków chorób grzybowych jest uprawa genotypów z genetycznie uwarunkowana odpornością. Celem projektu jest identyfikacja nowych, efektywnych genów odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę koronowa w dzikim gatunku owsa Avena sterilis, transfer tych genów do form uprawnych na drodze krzyżowań oddalonych oraz opracowanie molekularnych metod identyfikacji tych genów. Efektem badań będzie wskazanie genotypów, które mogą być wykorzystywane do podnoszenia poziomu odporności owsa na mączniaka prawdziwego jak również opracowanie markerów DNA pozwalających na identyfikacje tych genów w genomie owsa. Kwota dofinansowania: 1 039 750,00 zł

 

 

dr Sylwia Okoń

 

 

dr Adam Kuzdraliński :  Opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunkowanej ochronie roślin.

 

Celem projektu jest opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających szybką identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej. To innowacyjne podejście umożliwi ukierunkowane stosowanie środków ochrony roślin. Zaprojektowane testy będą mogły być wykorzystane w procesie oceny skuteczności substancji aktywnych środków ochrony roślin, określaniu liczebności populacji patogenów oraz w badaniach naukowych. W ramach realizacji projektu powołany zostanie zespół składający się z kilku naukowców oraz absolwentów kierunku biotechnologia. Efektem realizacji projektu mają być również zgłoszenia patentowe. Kwota dofinansowania: 1 110 625,00 zł

 

dr Adam Kuzdraliński

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu programu LIDER na stronach NCBiR

 

Gratulujemy!