Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Cybulskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 

Mgr inż. Magdalena Cybulska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

„Ocena plonotwórczej roli siarki na tle wzrastających dawek azotu jako czynnik integrowanej produkcji pszenicy jarej”