Podsumowanie rekrutacji na studia 2014/2015

 

 

6589 kandydatów (stan na 7.07.2014) zarejestrowało się na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w tegorocznej rekrutacji. Spośród nich, na studia stacjonarne zarejestrowało się 5850 osób. Ogółem na I roku studiów stacjonarnych przygotowano 2340  miejsc. 
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w tegorocznej rekrutacji (powyżej 3 kandydatów na jedno miejsce):
 
  • WETERYNARIA 9,2
  • GEODEZJA I KARTOGRAFIA   8,6
  • DIETETYKA 7,9
  • BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT 5,1
  • BIOTECHNOLOGIA 4,3
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA 4,1
  • HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO 3,7
  • LEŚNICTWO 3,2
  • TURYSTYKA I REKREACJA 3,0
 
9 lipca odbędą się: egzamin praktyczny z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu oraz sprawdzian z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo.
 
Ogłoszenie wyników rekrutacji – komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia – nastąpi 10 lipca br.