Zespół Jawor – premiera widowiska “Wesele Lubelskie”

 

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego
Z A P R A S Z A
Na premierę widowiska
„W E S E L E   L U B E L S K I E”

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego
03 lipca 2014r. o godzinie 18 00

Wstęp wolny