XIX Warsztaty Ekonomistów Rolnych

  

W dniach 15-17 czerwca 2014 r. odbyły się XIX Warsztaty Ekonomistów Rolnych. Zostały zorganizowane przez Wydział Nauk Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu oraz Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN.
 
 
W realizację przedsięwzięcia włączył się również Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG–PIB) i tam też gościli uczestnicy Warsztatów. Celem corocznych spotkań jest pogłębianie wiedzy ekonomicznej, zapoznawanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku oraz  integracja środowiska ekonomistów rolnych.
 
XIX Warsztaty rozpoczął wykład pt.: „Czy ekonomia jest nauką humanistyczną?”, który wygłosił prof. dr hab. członek rzeczywisty PAN Jerzy Wilkin z Uniwersytetu Warszawskiego. Drugiego dnia prof. dr hab. Stanisław Krasowicz i dr hab. Mariusz Matyka z IUNG-PIB w Puławach zapoznali uczestników warsztatów ze specyfiką instytutu oraz wynikami badań, dotyczących przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań konkurencyjności polskiego rolnictwa.
 
Na zakończenie prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki (SGGW w Warszawie) przedstawił tezy swojego wystąpienia, zatytułowanego „Zmiany – ich nieuchronność oraz konsekwencje społeczno-gospodarcze”, które wygłosił na uroczystości związanej z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w dniu 2 czerwca 2014 r.
W Warsztatach uczestniczyły 24 osoby z sześciu ośrodków naukowych. Siedem z nich przedstawiło założenia przyszłych rozpraw doktorskich. 
 
 
Tekst: Piotr Gradziuk
Zdjęcie: Piotr Gradziuk