Certyfikat Uczelnia Liderów 2014

 

 

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został laureatem certyfikatu „Uczelnia Liderów 2014” przyznawanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki IV edycji programu „Uczelnia Liderów” zostały ogłoszone 18 czerwca br. 

 

Celem programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywanie kandydatom na studia uczelni kształcących nowocześnie, z ukierunkowaniem na praktykę. W tym roku dokumenty trafiły do 10 publicznych uczelni akademickich,  11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 23 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 2 niepublicznych uczelni licencjackich.

 

 

Z uzasadnienia przyznania certyfikatu:

 

„Rysem charakterystycznym uczelni jest nacisk na edukację praktyczną studentów – w ramach wielu przedmiotów słuchacze prowadzą eksperymenty i rozwiązują samodzielnie problemy badawcze, uczestniczą w zajęciach terenowych, mają zagwarantowany dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej spełniającej najwyższe, światowe standardy, odbywają praktyki i staże, w tym zagraniczne. Uczelnia, zgodnie ze swoim profilem dysponuje gospodarstwami doświadczalnymi, które są wykorzystywane również do celów działalności dydaktycznej – odbywają się tam ćwiczenia, seminaria i praktyki studenckie. W ramach programu danego kierunku studiów studenci mogą zdobyć certyfikaty poświadczające dodatkowe kwalifikacje.

Uniwersytet zapewnia udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia m.in. w ramach prac Konwentu Uczelni oraz współpracy odnoszącej się do zleceń prac dyplomowych przez pracodawców. Część wdrażanych na uniwersytecie projektów, orientujących uczelnię i jej jednostki organizacyjne na współpracę z otoczeniem zewnętrznym, ma charakter przedsięwzięć transnarodowych, o innowacyjnym charakterze. Przykładem tego rodzaju projektu, wysoko ocenionego w toku certyfikacji, jest m.in. utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami, w partnerskie z ośrodkami ukraińskimi (projekt finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013).”