Ostatnie pożegnanie prof. B. Miczulskiego

 

 

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2014 r.
zmarł w wieku 93 lat emerytowany nauczyciel akademicki
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 
prof. dr hab.
Bartłomiej MICZULSKI
 
 
Ś. P.
Urodził się 30 lipca 1920 r. w Starym Sączu.
Absolwent Wydziału Rolnego UMCS (1950), dr nauk rolno-leśnych
Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie (1960),
dr habil. nauk rolniczych w zakresie ochrony roślin tego Wydziału (1968),
prof. nadzwycz. (1977) prof. zwycz. (1989).
Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1947), członek Polskiego
Towarzystwa Zoologicznego (od 1959 ), Przewodniczący Lubelskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (1956-1959 i 1971-1975),
członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1976), członek Kolegium
Redakcyjnego Polskiego Pisma Entomologicznego (1979-1991).
Stypendysta naukowy Fundacji Rockefellera w USA i w krajach europejskich.
Kierownik 95 prac magisterskich, promotor 3 prac doktorskich.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1978), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1981),
Zasłużony Nauczyciel PRL (1986), Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Polskiego
Towarzystwa Entomologicznego” (1998)


Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w dniu 24 czerwca 2014 roku o godz. 13:00
w kaplicy na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.
 
 

 

Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
oraz pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie