JM Rektor z wizytą w Zamościu

W środę, 11 czerwca br., w murach Wydziału Nauk Rolniczych (od 1 października 2014 r. Wydział Biogospodarki) gościł JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Marian Wesołowski. Wizytę można określić jako „roboczą”. Rektor przyjechał do Zamościa, aby podczas spotkania z pracownikami dyskutować o rozwoju Wydziału.

 

Prof. Wesołowski w swoim wystąpieniu akcentował, że Wydział stanowi integralną część Uniwersytetu Przyrodniczego, Uczelni z 70-letnią historią, i że jako jedyna placówka szkolnictwa wyższego na zamojskim rynku edukacyjnym może szczycić się najszerszymi prawami akademickimi, co oznacza, że może promować inżynierów, magistrów i doktorów. Podkreślał również, że jako jeden z siedmiu Wydziałów UP, może liczyć na wsparcie merytoryczne kadry zatrudnionej w Lublinie. Dzięki temu zamojscy studenci kształcą się w dobrych warunkach, pod kierunkiem osób z bogatym dorobkiem naukowym. Wielu studentów w trakcie studiów pobiera stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Pan Rektor z uznaniem wypowiadał się o absolwentach WNR, spośród których wielu osiągnęło zawodowy sukces.

 

Dziekan prof. Danuta Borkowska poinformowała o rozwoju naukowym pracowników Wydziału, wskazując że w ciągu ostatnich dwóch lat trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. Były to dr hab. Anna Krzepiłko, dr hab Barbara Skwaryło-Bednarz oraz dr hab Ewa Januś. Ponadto w najbliższych miesiącach „naukową samodzielność” zdobędzie kolejny pracownik naukowy Wydziału.

 

Podczas spotkania dyskutowano o tworzonym nowym kierunku kształcenia, adekwatnym do specyfiki Wydziału Biogospodarki, ważnej roli rolnictwa i zmianie sposobu jego postrzegania. Podkreślano potrzebę przygotowania nowocześnie wykształconych kadr dla rolnictwa i rosnące zainteresowanie młodzieży tego typu studiami (rolnictwo staje się modne).

 

 

Wizyta JM Rektora w Zamościu była też okazją do pamiątkowej fotografii – w otoczeniu pracowników i studentów jeszcze WNR, który z dniem 1 października 2014 r. staje się WYDZIAŁEM BIOGOSPODARKI.

 

Tekst: Barbara Gradziuk

Zdjęcie:  Adam Malinowski