Zaproszenie do projektu Warszawska Szkoła Analizy Danych

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warszawski oraz Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (Holandia) prowadzą wspólnie projekt Warszawska Szkoła Analizy Danych. Przeznaczony jest on dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności z zakresy analizy danych, w szczególności doktorantów i pracowników sektora B+R.

W ramach projektu zorganizowana zostanie bezpłatna Szkoła Letnia, która odbędzie się w dniach 21.07–02.08.2014 w podwarszawskim ośrodku konferencyjnym. Zajęcia poprowadzą wybitni krajowi i zagraniczni specjaliści. Warsztaty i wykłady będą odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję poznać specjalistyczną terminologię, kluczową dla zagranicznej współpracy naukowej i biznesowej.

Rozpoczęliśmy rekrutację na ścieżkę otwartą w Szkole Letniej. Rekrutacja będzie otwarta do 16 czerwca do godziny 23:55.

Serdecznie zapraszamy Państwa doktorantów oraz pracowników i współpracowników do udziału w projekcie, jednocześnie uprzejmie prosząc o przekazanie tej informacji osobom, które mogłaby ona zainteresować.

W załączeniu przesyłamy ulotkę informacyjną.
Więcej informacji można znaleźć również na stronie: https://wsad.uw.edu.pl/pl/node/32

Z wyrazami szacunku
Zespół Projektu Warszawska Szkoła Analizy Danych


Warszawska Szkoła Analizy Danych
http://wsad.uw.edu.pl

http://facebook.com/warszawskaszkolaanalizy