Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

17 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym (ul. Akademicka 15, Lublin) odbędzie się uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ks. prof. dr. hab. dr. h. c. multi Michałowi Hellerowi.

 

Ksiądz prof. dr hab. Michał Heller jest filozofem przyrody, teologiem, kosmologiem, matematykiem i fizykiem o światowej sławie. Członek licznych Towarzystw i Stowarzyszeń Naukowych, w tym Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, Papieskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, założyciel oraz fundator Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. 

 

Promotorami doktoratu honoris causa są Dziekani: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Wydział Agrobioinżynierii –  oraz prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. To dwa najstarsze wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które w tym roku obchodzą Jubileusz Siedemdziesięciolecia. 

 

Dominującą dziedziną, którą zajmuje się ksiądz prof. dr hab. Michał Heller, jest filozofia przyrody.

 

Z laudacji prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii, wygłoszonej podczas posiedzenia Senatu Uczelni (12.04.2014):  „ (…) badania te dotyczą zwłaszcza wyjaśniania spójnej i zrozumiałej dla współczesnego człowieka wizji świata opartej na rezultatach nauk przyrodniczych. Ksiądz Profesor naukowym autorytetem świadczy, że nie ma i nie może być filozofii przyrody w oderwaniu od nauk przyrodniczych. (..) Zdecydowana większość naukowców w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zajmuje się badaniami przyrody. Także my, jako pracownicy nauki, stawiamy pytania dla kogo i po co wykonujemy badania, czemu i komu ma służyć poznawanie przyrody i jej doskonalenie? Komu mają służyć wyniki naszych eksperymentów i osiągnięć? Pamiętajmy, że Ziemia, przyroda, środowisko, które dzięki też i naszemu wysiłkowi wykorzystujemy dla dobra człowieka nie są nam dane, ale zadane. To także my, dzięki swojej pracy przyczyniamy się do ochrony i wykorzystania zasobów środowiska, świata mikroorganizmów, roślin i zwierząt w poczuciu odpowiedzialności za to, co zostało nam powierzone. Ten zakres badań i zdobywania wiedzy jest bliski i nam i Księdzu Profesorowi Hellerowi.”