XX Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych

 

 

W dniach 3–6 czerwca 2014 r. w Lublinie odbyła  się  XX Konferencja Stowarzyszenia Wy-dawców Szkół Wyższych, której organizatorem było Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodni-czego w Lublinie oraz SWSW. Tematem przewodnim były Inicjatywy projakościowe i nowe wyzwania w działalności wydawnictw akademickich. W konferencji wzięli udział  dyrektorzy, kierownicy i sekretarze wydawnictw z 30 różnych uczelni oraz członkowie honorowi. 
 
 
Posiedzenie jubileuszowe z udziałem JM Rektora UP w Lublinie prof. Mariana Wesołowskiego, prorektora ds. organizacji i kadr prof. Andrzeja Borowego, redaktora naczelnego Wydawnictwa UP prof. Krzysztofa Szkucika oraz dyrektora Biblioteki Głównej dr. Mariana Butkiewicza odbyło się w sali konferencyjnej, w budynku Biblioteki Głównej UP.
 
W trakcie obrad plenarnych omawiano m.in. problem publikacji elektronicznych, udostępniania plików na platformach cyfrowych, przygotowywanych przepisów w sprawie egzemplarza obowiązkowego oraz dotacji na podręczniki akademickie, a także  ustawy o jednolitej cenie książki. Zastanawiano się nad miejscem wydawnictwa akademickiego wśród wydawców książek naukowych.
 
 
W czasie konferencji odbyło się także Walne Zebranie SWSW. Przedstawiono sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2013, przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz utworzono zespół do spraw zmian w statucie SWSW. Dyskutowano m.in. nad formułą szkoleń edytorskich dla wydawców.
 
W przerwie w obradach  uczestnicy oglądali nowoczesną siedzibę Wydawnictwa UP w budynku Biblioteki Głównej. 
 
 
Tekst: E. Zawadzka-Mazurek
Zdjęcia: ZTK – J. Piasecki