Europejskie koncerty Zespołu “Jawor”

 

 

W dniach 2-12 maja Zespół Pieśni i Tańca "Jawor" Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył kolejną podróż do Francji w ramach francusko-polskiego programu "Des echanges europeens, entre profession et culture".

 
Zespół został zaproszony na koncerty w 10-tą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W trakcie tournee "Jawor" koncertował we Francji (Paryż, Metz, Nancy, Yutz), w Niemczech (Perl), oraz po raz pierwszy w Luksemburgu (Schengen, Luksemburg). Polski folklor ponownie zachwycał Europejczyków oraz wzruszał liczną Polonię. 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Martyna Macko