Studenci WNR w Zamojskim Ratuszu

W dniu 14 maja studenci III roku specjalności agrobiznes i doradztwo rolnicze oraz II roku drugiego stopnia specjalności odnawialne źródła energii, w ramach zajęć terenowych, gościli w Zamojskim Ratuszu. W Sali Consulatus ze studentami spotkał się Zastępca Prezydenta Miasta, pan Tomasz Kossowski.

 

 

Głównym celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, w pozyskiwaniu których Miasto Zamość ma bogate doświadczenia.

 

 

 

Pan Prezydent przedstawił efekty dotychczasowych realizacji oraz plany na najbliższe lata. Zwrócił uwagę na bariery, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowywania i realizacji projektów infrastrukturalnych. Podzielił się również własnymi doświadczeniami związanymi z rozwojem zawodowym. Zachęcał do pogłębiania wiedzy, aktywności, korzystania z możliwości wyjazdów w ramach programów wymiany międzynarodowej. Odpowiedział też na pytania studentów. Dyskutowano o wizji Zamościa, możliwościach rozwoju gospodarczego regionu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 
Piotr Gradziuk