Rusza rekrutacja 2014/2015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

15 maja br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rozpoczyna rekrutację na studia. Kandydaci mogą wybierać spośród 33 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. 

 

Uczelnia zaprasza kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach, na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku biologia, na studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku weterynaria oraz na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

Rekrutacja na studia stacjonarne  potrwa do 6 lipca br.  Już 9 lipca br. zaplanowano egzaminy dodatkowe na dwa kierunki studiów:   praktyczny z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu oraz  sprawdzian z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo. Następnie 10 lipca br. nastąpi ogłoszenie wyników – komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia dostępny będzie w systemie rekrutacyjnym jak i na tradycyjnych listach.

 

Rekrutacja prowadzona jest przez portal internetowy dostępny pod adresem: https://irk.up.lublin.pl Postępowanie kwalifikacyjne jest w pełni oparte na wynikach części pisemnej egzaminu maturalnego. Studia prowadzone są w ramach siedmiu wydziałów, w tym jednym z siedzibą w Zamościu.

 

Wśród tegorocznych nowości w ofercie edukacyjnej są:

Żywienie człowieka i dietetyka (II stopień) 

Inżynieria przemysłu spożywczego (I i II stopień)

Transport w inżynierii produkcji (II stopień)

 

Lista oferowanych kierunków studiów: 

1. Agrobiznes 

2. Architektura krajobrazu

3. Behawiorystyka zwierząt 

4. Bioinżynieria  

5. Biologia  

6. Biotechnologia

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

8. Bezpieczeństwo żywności

9. Dietetyka

10. Ekonomia

11. Geodezja i kartografia

12. Gospodarka przestrzenna

13. Hipologia i jeździectwo

14. Inżynieria bezpieczeństwa

15. Inżynieria chemiczna i procesowa

16. Inżynieria przemysłu spożywczego (nowość)

17. Inżynieria środowiska

18. Leśnictwo

19. Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

20. Ochrona środowiska

21. Ogrodnictwo

22. Rolnictwo

23. Technika rolnicza i leśna

24. Technologia żywności i żywienie człowieka

25. Towaroznawstwo 

26. Transport

27. Transport w inżynierii produkcji (nowość)

28. Turystyka i rekreacja

29. Weterynaria

30. Zarządzanie i inżynieria produkcji

31. Zielarstwo i terapie roślinne   

32. Zootechnika

33. Żywienie człowieka i dietetyka (nowość)

 

Aktualne informacje dla kandydatów na studia dostępne są na stronie uczelni w zakładce dla kandydatów: www.up.lublin.pl/kandydat/