Rekrutacja do projektu TEAM “Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”

 

Zapraszam serdecznie młodych i entuzjastycznych badaczy do udziału w projekcie pt. „Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies”, finansowanym przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM. Program realizowany jest w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzimy nabór (do 23 maja 2014 r.) pracowników naukowych w następujących kategoriach:  doktoranci.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: msbms.umcs.pl
Prof. Wiesław I. Gruszecki ,