Intensive Programme w Aleksandras Stulginskis University

W dniach 30-03-2014 – 12-04-2014 studenci Gospodarki Przestrzennej oraz wykładowcy Katedry Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyli w Intensive Programme pt.: „Sustainability and Innovation in Rural Development" organizowanym przez Aleksandras Stulginskis University w Kownie na Litwie.

 

W ramach Intensive Programme odbywały się wykłady, wyjazdy studyjne, prace w grupach oraz prezentacje. Studenci oraz wykładowcy podzieleni na międzynarodowe grupy opracowywali strategie związane z rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich i innowacjami w różnych sektorach rolnictwa np.: mleka, zbóż, leśnictwa, turystyki wiejskiej, hodowli ryb oraz owoców i warzyw.

 

 

   

   

 

Relacja studentów:

 

W dniach 30.03-12.04.2014 Magdalena Garbacz, Justyna Kłoda, Magdalena Zentak, studentki kierunku Gospodarka Przestrzenna wraz z opiekunami – dr Markiem Angowskim, dr Tomaszem Kijkiem oraz dr Anną Matras-Bolibok, pracownikami Katedry Ekonomii i Zarządzania – wzięli udział w Programie Intensywnym organizowanym w ramach Erasmus przez Aleksandras Stulginskis University w Kownie na Litwie. Tematem IP był zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i innowacje (Sustainability and Innovation in Rural Development).

 

W programie uczestniczyli studenci i pracownicy z uniwersytetów  z krajów Unii Europejskiej:  Ghent University (Belgia), Corvinus University (Węgry), Pisa University, Padova University (Włochy), Maribor University (Słowenia), Wagheningen University (Holandia), Cordoba University (Hiszpania), Jelgawa University (Łotwa) oraz Slovak Agricultural University. Każdy z krajów uczestniczących w programie przygotował krótką prezentację o swoim kraju oraz sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich. Po prezentacjach była możliwość spróbowania lokalnych potraw przywiezionych przez uczestników. Polska prezentacja cieszyła się bardzo dużą popularnością.

 

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup (leśnictwo, zboża, mleko, warzywa i owoce, turystyka, akwakultura). Celem IP było przygotowanie raportu przez każdą z grup, opisującego stan obecny i zaproponowanie sposobu rozwiązania głównych problemów w poszczególnych sektorach.

 

Przez pierwsze dwa dni odbywały się wykłady specjalistyczne prowadzone również przez wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie. W kolejnych dniach były wyjazdy terenowe w trakcie których zaprezentowano  litewskie gospodarstwa i  przedsiębiorstwa związane z poszczególnymi sektorami. W pozostałym czasie odbywała się praca w grupach nad prezentacjami i raportem. Wszystkie wykłady i zajęcia w grupach prowadzone były w języku angielskim.

 

 

Cały program  był intensywny nie tylko pod względem naukowym, ale również towarzyskim. Była to świetna okazja na poznanie nowych przyjaciół z całego świata i podszlifowanie umiejętności w języku angielskim.

 


Dla zainteresowanych wykłady i prezentacje studentów.
http://www.asu.lt/ev/en/61423

Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
http://www.agrobiznes.podyplomowe.up.lublin.pl/
https://www.facebook.com/Dr.Marek.Angowski