38. eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

 

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada, jak wskazuje jej nazwa, w tych samych proporcjach zwraca uwagę na znajomość wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

 
Laureaci eliminacji wraz z organziatorami
 
Eliminacje okręgowe OWiUR były w tym roku rozgrywane w sześciu blokach: 1. produkcja roślinna (14 uczestników), 2. produkcja zwierzęca (16), 3. mechanizacja rolnictwa (30), 4. agrobiznes (15), 5. żywienie człowieka i gospodarstwo domowe (51), 6. architektura krajobrazu (14). W sumie wzięło w niej udział 140 osób. Ze znajomości wiedzy teoretycznej można zdobyć 60 pkt. I tak samo ze znajomości zadań praktycznych, również 60 pkt.
 
Komisja OWiUR składała się z pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prof. dr hab. Edward Pałys przewodniczący, dr hab. Jerzy Lechowski sekretarz. W jury poszczególnych bloków uczestniczyły następujące osoby. Blok produkcji roślinnej: dr hab. Piotr Kraska- przewodniczący, dr Sylwia Andruszczak, dr Krzysztof Różyło. Blok produkcji zwierzęcej dr hab. Marek Babicz, prof. nadzw. UP – przewodniczący, dr Piotr Stanek. Blok mechanizacji rolnictwa: dr Andrzej Turski – przewodniczący, dr Stanisław Parafiniuk, dr Waldemar Lebiedowicz,  dr Adam Węgrzyn. Blok agrobiznesu: dr August Oszczygieł – przewodniczący mgr inż. Grzegorz Wesołowski. Blok gospodarstwa domowego i żywienia człowieka: dr Marta Zalewska – Korona –przewodniczący, dr Agnieszka Malik, dr Ewa Jabłońska-Ryś, dr Monika Michalak-Majewska, dr Monika Sachadyn-Król, mgr Katarzyna Skrzypczak, mgr Justyna Libera. Blok architektura krajobrazu: przewodniczący dr Kamila Boguszewska-przewodniczący, mgr inż. arch. Marcin Iwanek, mgr inż. Anna Mirosław
 
Po przeprowadzonych testach i zadaniach praktycznych 23 uczestników zakwalifikowało się do finału centralnego OWiUR, który odbędzie się w dniach 6 i 7 czerwca br. w Nawojowej (woj. małopolskie). Laureaci eliminacji okręgowych otrzymali dyplomy, a pierwszych trzech laureatów w każdym bloku otrzymało nagrody rzeczowe. Marszałek województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman wyróżnił dyplomami zwycięzców w każdym bloku, które wręczyła mgr inż. Katarzyna Kremeś  Wszystkim laureatom upominki ufundował dr inż. Henryk Smolarz poseł do Sejmu RP. Nagrody ufundował też dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr Andrzej Bieńko, które mgr Janusz Baran wicedyrektor ARiMR wręczył trzem laureatom, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Uroczystość otwarcia eliminacji okręgowych OWiUR swoją obecnością zaszczycił Adam Niwiński starosta łęczyński, a uroczystość zamknięcia vice starosta Kazimierz Radko. Laureaci Finału Centralnego OWiUR mają możliwość podjęcia studiów na określonych kierunkach w wybranych Uniwersytetach w Polsce, w tym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 
W eliminacjach okręgowych OWiUR brali udział uczniowie z 33 szkół województw podkarpackiego i lubelskiego. Wśród uczestników były 54 kobiety i 86 mężczyzn. W punktacji szkół zwyciężył Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, który został uhonorowany Pucharem JM Rektora prof. dra hab. Mariana Wesołowskiego.  Drugie miejsce zajęły ex aequo Zespoły Szkół z Iwonicza i Rzemienia woj. podkarpackie. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach został też uhonorowany dyplomem JM Rektora prof. dra hab. Mariana Wesołowskiego za profesjonalną  organizację XXXVIII eliminacji okręgowych OWiUR.
 
Ze swej strony dziękuję członkom Komisji z UP w Lublinie za konstruktywne uczestnictwo w jury. Dziękuję Panu dyrektorowi Janowi Trojakowi, kadrze nauczycielskiej i pozostałym pracownikom Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach za bardzo dobre i wzorowe zorganizowanie eliminacji okręgowych. Dziękuję  wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej edycji OWiUR.
           
                                               
Autor: prof. dr hab. Edward Pałys