Program wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

 

 

 

 

 

9 maja br. zapraszamy na atrakcje przygotowane przez  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Unijnych. Organizatorami wydarzeń są poszczególne jednostki uczelniane. 

 

Zapraszamy również do zwiedzania wystawy pt. "Inwestycje Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie realizowane z funduszy europejskich w latach 2005-2014" – parter Biblioteki Głównej, ul. Akademicka 15.

 

 

 


 

 

ul. Akademicka 15

Budynek Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej

[ więcej informacji o inwestycji ]

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
REGIONALNY  OŚRODEK ROLNICZEJ INFORMACJI NAUKOWEJ

(niektóre z wydarzeń również 10 maja)

 

 1. Spotkanie z cyklu „Biblioteka przyjazna dzieciom”:

Czas trwania: ok. 1,5 godz. , w dwóch turach 10.00-11.30 i 12.00-13.30 – 9 maja. Maksymalna ilość uczestników w jednym bloku:  40 osób.
 

W ramach spotkania proponujemy:

  A) Prezentacja multimedialna pt. „Wymarłe gatunki zwierząt” 

  B) Warsztaty  tworzenia zakładek do książek ze zwierzętami
 

Konieczność rezerwacji uczestnictwa.  Osoba do kontaktu w ramach rezerwacji: Renata Lewińska, e-mail:
 

 1. Udostępnienie obiektu do zwiedzania wraz z przewodnikam i (godziny: 10, 12, 14 – 9 i 10 maja)
 2. Prezentacja działalności grupy producentów rolnych
  (piątek 9 maja, godz. 14.00) –  miejsce: Sala konferencyjna (418); 
 3. Spotkanie Lubelaków i studentów z przedstawicielami grupy producentów wieprzowiny Atut z Babina
  (sobota 10 maja, godz. 11.00)  miejsce: Sala konferencyjna (418)
 4. Prezentacja multimedialna nowości bibliotecznych w zakresie nauk rolniczych

 

 

WYDAWNICTWO

 

 1. Prezentacja publikacji:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będzie prezentować swoje publikacje od godz. 9 do 15 przed wejściem do Wydawnictwa, na I piętrze budynku Biblioteki Głównej UP. 
 2. Poznaj pracę w redakcji od podszewki!
  Zainteresowanym pracownicy WUP opowiedzą o pracy w redakcji. Udzielą również porad językowych oraz porad dotyczących przygotowania tekstu do publikacji.

 


 


ul. Głęboka  28

Budynek Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego

Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

[ więcej informacji o inwestycji ]

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI 

 

1. Udostępnienie obiektów do zwiedzania (10:00 – 14:00)

2. Wykład:  prof.  Dobiesław  Nazimek:  "Fundusze Europejskie – szansą na transfer wyników badań do przemysłu" (10:30, sala 102) W prezentacji będzie przedstawiony konkretny przykład takiego transferu. 

3. Pokazy sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wykorzystywanego na zajęciach

 

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

sale 033, 034  – CHOMATOGRFY

sala 359 –   Laboratorium fizykochemiczne

 

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

sala 064  –  Stacja meteorologiczna , wytrząsacz sitowy,  analizator uziarnienia

sala 063  –  Urządzenia do badania rozpylaczy rolniczych

 

Katedra Energetyki i Pojazdów

sala 059  – Laboratorium diagnostyki pojazdów – hamownia podwoziowa

sala 154  – Laboratorium paliw konwencjonalnych i odnawialnych 

 

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

sala 037  – Mikroskop sił atomowych 

 

Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych

sala 259 – Laboratorium doju

 

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

Hala Maszyn

 

Katedra Podstaw Techniki  

sala 174 – Zestawy dydaktyczne do ćwiczeń z podstaw elektrotechniki i elektroniki

 

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

sale 216, 217, 228  – Prezentacja programów komputerowych do celów naukowo-dydaktycznych

 

Zakład Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

sala 061 – Maszyna wytrzymałościowa, mikroskop cyfrowy

 

4. Wystawa sprzętu rolniczego  (11:00-14:00)

 

 

 WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 

1. Warsztaty popularnonaukowe:

   A. Wykorzystanie tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania wnętrza pni drzew godz. 12:00,
       Laboratorium dendrologiczne s.116

   B. Programy graficzne w architekturze krajobrazu 

       godz. 11:00, Pracownia komputerowa s. 312

2. Wystawy prac studenckich:

   A. Wystawa prac projektowych studentów Architektury Krajobrazu  
        „Nowy Design kampusu studenckiego” wykonanych w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

   B.  Wystawa prac Studenckiego Koła Naukowego Malarstwa, Rysunku i Mozaiki Artystycznej

   C. Wystawa projektów dyplomowych magisterskich i inżynierskich kierunku architektura krajobrazu
        Wykonanych w Katedrze Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

   D. Wystawa projektów kursowych kierunku Architektura Krajobrazu  Wykonanych w Katedrze Roślin
        Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

 

 

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 

 

Prezentacje, wykłady i pokazy z języków obcy ch prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Poprzez te prezentacje chcemy pokazać w jaki sposób wykorzystujemy możliwości sprzętowe naszej siedziby, jak promujemy kulturę europejską i w jaki sposób można łatwo i przyjemnie uczyć się języka obcego, by stać się pełnoprawnym i świadomym obywatelem EU. Przewidziano konkursy z nagrodami.  Czas trwania: od godz. 11:00 do 14:00, miejsce:  sale SPNJO. 

 

 

 


 

 

ul. B. Dobrzańskiego 3

Budynek Centralnego Laboratorium Agroekologicznego

[ więcej informacji o inwestycji ]

 

CENTRALNE LABORATORIUM AGROEKOLOGICZNE

 

1. Udostępnienie obiektu do zwiedzania wraz z przewodnikami

2. Warsztaty popularnonaukowe oraz pokazy w laboratoriach

3. Pokazy sprzętu zakupionego w ramach projektu.

(czas trwania: ok. 60 min, program przewidziany jest dla grupy 15-osobowej, w kilku turach, pierwsza tura o godz. 9:00, kolejne: 10:15, 11:45, 13:00). Rezerwacje miejsca:  

 

Szczegółowy program warsztatów i pokazów:
 

 1. Pracownia Podstawowych Składników Odżywczych – pokażemy badanie zbóż metodą bliskiej podczerwieni (NIR)
 2. Pracownia Analizy Wód – przybliżymy pomiar pH wody
 3. Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) – dokonamy rozwinięcia na bibule chromatogramu mieszaniny wieloskładnikowej, np. barwników z flamastra (TLC)
 4. Pracownia Chromatografii Gazowej (GC) – pokażemy olejki po destylacji
 5. Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej – zademonstrujemy badanie zawartości pierwiastków w wodzie (FAAS)
 6. Pracownia Emisyjnej Spektrometrii Atomowej – zbadamy zawartość rtęci we włosach techniką amalgamacji, pokażemy także jak wygląda plazma
 7. Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej – zaprezentujemy powiększone obiekty widziane pod mikroskopem stereoskopowym, fluorescencyjnym oraz skaningowym mikroskopem elektronowy

 

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału!