Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Borowiec

  

Zawiadomienie

 

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zawiadamiają, że

 

w dniu 18 czerwca 2014 roku o godz. 1000 w sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (nr 15), ul. Skromna 8 odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Kamili Borowiec

 

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Aktywności anty-cholinoesterazowe, przeciwutleniające i przeciwcukrzycowe owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.)w kontekście choroby Alzheimera”.

 

Promotor:  prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Promotor pomocniczy: dr hab. Dominik Szwajgier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej UP w Lublinie.                                                                            

                                                                       

                                               D Z I E K A N

                                                     Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

                                                                  /-/ Prof. dr hab. Izabella Jackowska