XII Konferencja Naukowa Doktorantów

 

 

 

W dniach 14-15 kwietnia 2014 roku z inicjatywy Prorektora ds. Studenckkich i Dydaktyki, prof. dr hab. Krzysztofa Gołackiego, odbyła się  XII Konferencja Naukowa Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Tematem przewodnim konferencji w tym roku były „Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności”.

Jej głównymi celami byla ocena zaawansowania badań wykonywanych w ramach rozpraw doktorskich, przygotowanie doktoranta do publicznej obrony rozprawy, a także przybliżenie uczestnikom kierunków badań realizowanych w uczelni. Swoje referaty zaprezentowało przed zgromadzoną publicznością 19 doktorantów. 


Nad całością spraw organizacyjnych czuwał Dział Organizacji Studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

[ pełna galeria ]