Lubelskie Partnerstwo Publiczno – Społeczne

 

15 kwietnia br. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczystość przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno – Społecznego 9 lubelskich szkół wyższych.

 

Partnerstwo opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych. Przystąpienie do Partnerstwa umożliwia studentom i absolwentom szkół wyższych korzystanie w szerszym zakresie  z programów realizowanych przez instytucje wchodzące w skład Partnerstwa.

 

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora, Deklarację Członkowską podpisał prof. dr hab. Andrzej Borowy Prorektor ds. Organizacji i Kadr. W uroczystości uczestniczył również kierownik Biura Karier Studenckich mgr Lech Szafrański, który został wyznaczony przez JM Rektora do realizacji bieżącej współpracy w ramach Lubelskiego Partnerstwa Publiczno – Społecznego.