II Zjazd Porozumienia Doktorantów

 

Diagnoza stanu studiów doktoranckich, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i rozwijanie dalszej współpracy – to główne tematy poruszane podczas II Zjazdu Porozumienia Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych (PDUR), który odbywał się w murach naszego uniwersytetu w dniach 21-22 marca br.

 
 
W obradach Porozumienia wzięli udział przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz grono delegatów 4 polskich uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz reprezentacja doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na czele z przewodniczącym PDUR – mgr. inż. Maciejem Sykutem.
 
Oprócz pracy nad kształtem Porozumienia, uczestnicy Zjazdu rozwijali również swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, podczas szkolenia przeprowadzanego przez mgr Agnieszkę Kaźmierczak z Fundacji Alumno.
 
 
Organizatorzy Zjazdu składają podziękowanie za wsparcie w jego organizacji na ręce JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Mariana Wesołowskiego oraz Protektora ds studenckich i dydaktyki prof. dr. hab. Krzysztofa Gołackiego.
 
 
 
 
———————————————–
tekst: Maciej Sykut
zdjęcie: Bartosz Pawłowski