Rozprawa doktorska – dr inż. Bartosz Sołowiej

Autor: dr inż. Bartosz Sołowiej

Temat: Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne analogów serów topionych z dodatkiem preparatów serwatkowych

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Mleko, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Surówka, prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 19.09.2006

Data uzyskania stopnia: 20.09.2006

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mleka