mgr inż. Kamila Borowiec

Tytuł pracy: "Aktywności anty-cholinoesterazowe, przeciwutleniające i przeciwcukrzycowe owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) w kontekście choroby Alzheimera"

 

Promotor:

prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci: 

prof. dr hab. Jan Oszmiański  – UP we Wrocławiu

prof. dr hab. Józef Korczak  – UP w Poznaniu 

Data publicznej obrony:  18.06.2014 r.

Data uzyskania stopnia:  25.06.2014 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: żywienie człowieka