Inżynieria przemysłu spożywczego – nowy kierunek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Inżynieria przemysłu spożywczego  to nowość w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pierwsi  studenci rozpoczną naukę na studiach już od roku akademickiego 2014/2015.
 
Inżynieria przemysłu spożywczego to interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia absolwentom pracę w różnych gałęziach produkcji, a w szczególności w tych związanych z sektorem gospodarki żywnościowej.
„Przemysł spożywczy, jako najważniejszy i najszybciej rozwijający się w polskiej gospodarce, stanowi 24% udziału w wartości sprzedaży całego przemysłu, co klasyfikuje go na trzecim miejscu w Unii Europejskiej.”  – tłumaczy dr hab. Dariusz Góral, przewodniczący Rady Programowej kierunku Inżynieria Przemysłu Spożywczego – „Stąd utworzenie tego  unikalnego w skali kraju kierunku.  Patrząc na sklepowe półki widać, jak prężnie funkcjonuje przemysł spożywczy, dając duże szanse na zatrudnienie absolwentom tego kierunku na terenie całego kraju. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom podjęcie pracy zarówno w dużych przedsiębiorstwach spożywczych, jak i firmach rodzinnych oraz przygotują do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.”
W programie nauczania uwzględniono przedmioty obejmujące wszystkie gałęzie przemysłu spożywczego m.in. przemysł mięsny, owocowo-warzywny, piekarnictwo, mleczarstwo, przemysł zbożowo-młynarski, jak również  chłodnictwo, gastronomię i przemysł paszowy.
W trakcie studiów studenci zapoznani zostaną z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych występujących w przetwórstwie rolno-spożywczym, również w formie praktyk w zakładach produkcyjnych.
***
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.
Kierunek prowadzi: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia.