UP w Lublinie rozpoczyna zimową rekrutację!

 

 

 

 Do 23 lutego b.r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi rekrutację na studia stacjonarne II stopnia. Kandydaci mają do wyboru 16 kierunków studiów na sześciu wydziałach.

Rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki: agrobiznes, bioinzynieria, inżynieria środowiska, rolnictwo, towaroznawstwo, behawiorystyka zwierząt, hipologia i jeździectwo, ochrona środowiska, zootechnika, architektura krajobrazu, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

Więcej informacji:

  • strona internetowa: zakładka dla kandydatów
  • tel. 81 445 66 05